Tư vấn kỹ thuật
Thông qua số điện thoại đường dây nóng miễn phí, đội ngũ kĩ thuật viên của Nam Lê luôn sẵn sàng tư vấn các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm Nam Lê phân phối tại thị trường Việt Nam.
Thi công lắp đặt
Các vấn đề liên quan đến quá trình thi công lắp đặt sản phẩm có thể được tư vấn từ xa hoặc trực tiếp tại công trình.
Khắc phục sự cố
Sự cố phát sinh có thể được hướng dẫn xử lý từ xa thông qua tư vấn của đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề của Nam Lê.
Cách sử dụng
Cách sử dụng hay vận hành sản phẩm đúng cách và hiệu quả sẽ được tư vấn từ xa hoặc trực tiếp tại công trình.
Cài đặt hệ thống
Cài đặt hệ thống điều khiển trung tâm tại công trình cho phép đưa vào vận hành
Hướng dẫn vận hành và sử dụng cho các hệ thống điều khiển trung tâm tại công trình
Các dịch vụ khác liên quan tới hệ thống điều khiển trung tâm: Bảo trì, khắc phục sự cố. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ các Đại lý dịch vụ của chúng tôi trên toàn quốc. Tổng đài: Hãy gọi cho chúng tôi 0338767279 (Miễn phí cước cuộc gọi)
Kiểm tra, sửa chữa và thay thế
Kiểm tra và đánh giá hoạt động của hệ thống điều hòa không khí. Đối với hệ thống điều hòa trung tâm VRV, sử dụng thiết bị service checker để ghi nhận dữ liệu hoạt động của hệ thống. Dựa vào đó kỹ thuật viên Nam Lê sẽ phân tích và đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống. Từ đó đưa ra những phương pháp vận hành, bảo trì, sửa chữa hiệu quả.
Dịch vụ sửa chữa bao gồm kiểm tra, xử lý sự cố và sửa chữa các sản phẩm Nam Lê phân phối tại thị trường Việt Nam.
Các dịch vụ liên quan đến thay thế phụ tùng, phụ kiện cho sản phẩm.