Máy lạnh âm trần Toshiba inverter (6.0Hp) RAV-GV4801A8P-V – 3 pha

Model: Máy lạnh âm trần Toshiba inverter (6.0Hp) RAV-GV4801A8P-V - 3 pha
40.200.000

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter

Model: Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter
39.950.000

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter

Model: Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter
36.300.000

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter

Model: Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter
27.800.000

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter

Model: Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter
25.050.000